Listen

Formulari d'inscripció a les proves de nivell (setembre de 2017)

Aquestes proves de nivell únicament són vàlides per inscriure's als cursos del Servei Lingüístic. L'alumne no rebrà cap certificat una vegada feta aquesta prova.


Alemany: 1 prova

  • 18 de setembre de 2017 de les 10 a les 12 h (Aula SAL07, edifici Antoni M. Alcover i Sureda)

Anglès: 2 proves:

  • Primera prova: 15 de setembre de 2017 de les les 10 a les 13 h (Aula SAL05a, edifici Antoni M. Alcover i Sureda)
  • Segona prova: 29 de setembre de 2017 de les 10 a les 13 h (Aules SAL05a i SAL05b, edifici Antoni M. Alcover i Sureda)

Francès : pendent


Només us podeu presentar a una sola de les proves de nivell; en cap cas, a més d'una del mateix idioma.

Indicau a continuació la prova de nivell a la qual us inscriviu:

 

 

ATENCIÓ: L'alumne s'ha de presentar al lloc i l'hora indicats a la convocatòria corresponent.

    


In compliance with the provisions of organic Law 3/2018 of 5 December 2018 the protection of natural persons and guarantee of digitals right, we hereby inform you that the data collected will be included in one or more files hosted by the UIB in the p rocessing registry created expressly for these files, the purpose of which are to process your request/application. The data requested are needed to do this, and thus, not providing them would impede the processing of your request/application.
The UIB is responsible for processing the data and as such guarantees you the right to access, change, oppose, eliminate, transfer, and limit the processing of the data provided. To exercise these rights you must contact: University of the Balearic Islands; Secretaria General; attn. delegada de proteccio? de dades; ctra. de Valldemossa, km 7,5; 07122 Palma (Illes Balears). Similarly, the UIB commits to respecting the confidentiality of your data and using them for the purpose for which the files were created.