Listen

Informació cursos d'estiu 2017

Matrícula estiu 2017

This language version doesn't exist

 Dates de matrícula: del 5 al 30 de juny.

Oferta de cursos

 
This language version doesn't exist

Inscripció

 1. Informau-vos telefònicament si hi ha places (al 971 25 95 48 o al 971 17 30 15).
 2. Presentau als serveis administratius del Servei Lingüístic (Son Lledó) la documentació següent:
 3. Un cop lliurada aquesta documentació als serveis administratius (Enric Llompart), el Servei Lingüístic us lliurarà un paper amb el número de compte corrent on heu d'ingressar l'import de la matrícula.
 4. Teniu (2) dos dies per fer l'ingrés; en cas de no fer-lo en aquest període, perdeu la matrícula.
 5. Anul·lació de matrícula. De manera extraordinària*, els alumnes poden sol·licitar anul·lació de matrícula total o parcial al Servei Lingüístic. S’entenen per causes d'anul·lació les següents:
  • Malaltia greu justificada.
  • Situació de discapacitat sobrevinguda.
  • Modificació sobrevinguda i important de les condicions laborals, econòmiques o familiars de l’estudiant.
  • Obtenció de plaça en uns estudis no oferts a la UIB en una altra universitat amb posterioritat a la matriculació.
  • Denegació del visat.
  • Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.

(*) En cap cas no es retornarà l'import de la matrícula si el curs ha començat.

This language version doesn't exist

Preus

Curs d’anglès pràctic (per desenvolupar les habilitats comunicatives)

Alumnes de la UIB, PDI, PAS
i personal d'investigació
dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
Preu extern
61 € 82 €

 

Alemany. Curs d'estiu (matí)

Alumnes de la UIB, PDI, PAS
i personal d'investigació
dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
Preu extern
122 € 163 €

 

Curs de català preparatori per a la prova lliure de C1 que organitzarà el Servei Lingüístic al mes de setembre (dates per confirmar)

PDI, PAS
i personal d'investigació
dels instituts de recerca
adscrits a la Universitat

Alumnes de la UIB Preu extern
60 € 98 € 140 €